+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Kwaliteitscontrole waterpasmetingen Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS/CIV) voeren wij kwaliteitscontroles op waterpasmetingen uit om te toetsen of deze voldoen aan de specificaties.

Onderhoud NAP-net door waterpassingen

Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS/CIV) is belast met het onderhouden van het NAP-net in Nederland. Daarvoor voert Rijkwaterstaat regelmatig precieze waterpassingen uit. Voor Perceel Oost 4 wordt door ARCADIS een NAP-waterpassing uitgevoerd van enkele honderden kilometers lengte. Naast de waterpasmetingen leveren zij ook foto’s en peilmerkbeschrijvingen op.

Kwaliteit van de metingen

Om te zorgen dat de kwaliteit van het proces is geborgd en dat het beoogde eindresultaat wordt gerealiseerd, heeft Rijkwaterstaat ons gevraagd om kwaliteitscontroles uit te voeren. Wij toetsen of alle metingen en berekeningen voldoen aan de specificaties van Rijkswaterstaat. Hiervoor hebben wij een validatieschema opgesteld voor het gehele werkproces: vanaf moment van inwinning van gegevens door de landmeter tot en met oplevering aan Rijkswaterstaat door ARCADIS. De toetsing aan de hand van dit validatieschema zorgt ervoor dat zowel de kwaliteit van het proces als van het eindresultaat voldoet aan de wensen van Rijkswaterstaat.

Uiterst deskundig

‘Richtlijn Geodesie staat voor mij voor uiterst deskundig. In de projecten waarin wij met hen gewerkt hebben, hebben ze een hoge mate van kwaliteit geleverd op de inhoud, complexe berekeningen, de rapportage en algehele bewaking van het project. Met deze goede ervaringen kan ik iedereen van harte aanbevelen om samen te werken met Richtlijn Geodesie’

Fokke Broersma

ARCADIS

Geïnteresseerd om met ons samen te werken