+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Voorbereiding Europese aanbesteding ProRail

Samen met de inkoopafdeling van ProRail en andere deskundigen werken wij aan de voorbereiding van een Europese aanbesteding voor het in kaart brengen van objecten langs het spoor.

Nieuwe manier van datawinning

Voor het vaststellen van objecten binnen of in de directe nabijheid van het Rode Meetgebied (gebied rondom het spoor dat geheel vrij moet blijven van obstakels) moeten regelmatig metingen langs het spoor verricht worden. Om te zorgen dat het niet meer nodig is landmeters op en langs de baan in te zetten, bereidt ProRail het project ‘Monitoring Rijwegkoker’ voor. Dit project zorgt voor het opzetten en implementeren van een nieuwe manier van het inwinningsproces PVR (profiel vrije ruimte).

Inventarisatie objecten

Om het doel van het project te realiseren, is het noodzakelijk dat een betrouwbaar, compleet, actueel en nauwkeurig beeld van alle objecten langs het spoor beschikbaar is. Het project moet deze informatie opleveren. De verwachting is dat de nieuwe datasets op termijn ook andere toepassingen binnen ProRail vinden door de inzet van nieuwe technieken (lasterscandata, foto, video).

Voorbereiding Europese aanbesteding

Vanuit onze geodetische kennis, organisatietalent, projectmanagement ervaring en aanbestedingsvaardigheden, vervullen wij binnen dit project de rol van kwartiermaker en projectmanager en treffen de voorbereiding voor een Europese aanbesteding. Samen met een team van deskundigen stellen wij de aanbestedingsdocumenten en technische specificaties op.

Geïnteresseerd om met ons samen te werken