+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Volumemeting gronddepot

Het bepalen van voorraden grondstoffen op opslagterreinen of projectlocaties kan afhankelijk van de omvang van het terrein een tijdrovend proces zijn. Met een drone is het mogelijk om dergelijke volumes niet alleen sneller, maar ook veiliger en aanzienlijk nauwkeuriger te bepalen.

De drone als alternatief voor terrestrisch meten

Wij hebben voor een groot grondverwerkingsbedrijf een volumemeting uitgevoerd op een op- en overslagterrein. Zowel de omvang van het depot als de opslag van bulkgoederen in ommuurde vakken maakte een volumebepaling met behulp van terrestrische methodes onmogelijk. Vanuit de lucht hebben wij het terrein op basis van ruim 1.200 foto’s vastgelegd. De beelden zijn nog dezelfde dag verwerkt tot een zeer gedetailleerde 3D puntenwolk. Op basis van de eveneens gegenereerde 2D orthofotomozaïek zijn vervolgens de contouren van elk afzonderlijk depot nauwkeurig ingetekend.

Validatie en rapportage

De puntenwolk is op basis van enkele tientallen op het terrein ingemeten paspunten voorzien van maatvoering. Naast de reguliere paspunten hebben wij verspreid over het terrein een honderdtal extra controlepunten ingemeten. Op basis hiervan zijn de horizontale en verticale nauwkeurigheid van de puntenwolk op onafhankelijke wijze vastgesteld op respectievelijk 23mm en 24mm. Al binnen één dag na de vluchten is een uitvoerige rapportage met de voor alle 18 aanwezige depots berekende volumes, ruim een half miljoen kuub in totaal, opgeleverd.

https://youtu.be/DThFfqPRHvY

Geïnteresseerd om met ons samen te werken

Projecten gerealiseerd mbv drones