+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Validatie objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat

Om te toetsen of de informatie in de objecttypenbibliotheek van Rijkswaterstaat op een juiste manier is weergegeven, organiseren wij validatiesessies met beheerders en experts.

Dezelfde taal spreken

Om BIM binnen Rijkswaterstaat toe te kunnen passen, is het belangrijk dat iedereen in de keten – zowel opdrachtgever als opdrachtnemer – dezelfde taal spreekt. Om dit te kunnen realiseren is een objecttypenbibliotheek gemaakt. In deze bibliotheek worden voor Rijkswaterstaat relevante concepten beschreven. Elk concept beschrijft een definitie, eigenschappen en relaties. Om te komen tot een voor Rijkswaterstaat relevante verzameling aan concepten zijn de belangrijkste systemen van Rijkswaterstaat vertaald naar de objecttypenbibliotheek.

Valideren van de informatie

In de huidige systemen staan de objecten beschreven die bij Rijkswaterstaat bekend zijn. Om te toetsen of de vertaling vanuit de huidige systemen naar de objecttypenbibliotheek op een juiste manier is uitgevoerd, worden validatiesessies georganiseerd.

Wij organiseren de sessies voor die nodig zijn om de objecttypenbibliotheek te valideren en bereiden deze voor. Bij deze sessies zijn de ontwikkelaars van de objecttypenbibliotheek en beheerders en experts van de huidige systemen aanwezig. Samen toetsen zij of de vertaling op een juiste manier is toegepast. De opmerkingen vanuit de sessies worden verwerkt en vervolgens geeft elke eigenaar goedkeuring op de vertaling vanuit zijn of haar systeem.

Ze krijgt dingen ook echt voor elkaar

‘Evelien Tishauser van Richtlijn Geodesie heeft de gave om mensen op een vriendelijke manier op een lijn te krijgen. Ze heeft ons bijgestaan in een heel moeilijk traject met complexe nieuwe technologie welke moeilijk is over te brengen aan anderen. Mede dankzij haar inzet is het gelukt om dit begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor onze mensen. Evelien is uiterst professioneel en – niet onbelangrijk – ze krijgt dingen ook echt voor elkaar.’

Edo den Haring

Rijkswaterstaat

Geïnteresseerd om met ons samen te werken