+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Stroomlijning verwerking landmeetgegevens Waterschap Rivierenland

Om de processen rond het inmeten van objecten in het veld en het verwerken van deze informatiestromen te optimaliseren, maken wij een inventarisatie van knel- en verbeterpunten.

Structurele aanpak

In de huidige situatie sluit een aantal onderdelen in het proces van verwerking van informatiestromen niet goed op elkaar aan. In de afgelopen jaren is slechts op onderdelen en in beperkte mate aandacht besteed aan optimalisatie van dit proces. Om de optimalisatie van de processen structureel aan te pakken, is een project gestart.

Inventariseren, analyseren, adviseren

Binnen het project inventariseren en analyseren wij de landmeetkundige informatiestromen vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering van de resultaten. We doen dat door middel van interviews en workshops. Op basis van de uitkomsten definiëren we de organisatorische en technische aanpassingen waarmee het proces kan worden geoptimaliseerd. Het resultaat is dat tijd wordt bespaard, de verwerking van informatiestromen beter verloopt en dat er meer inzicht is in het proces.

Duidelijk kennis van de materie

‘Wij hebben voor diverse projecten toevertrouwd aan de deskundige leiding van Eltjo Keijer van Richtlijn Geodesie. Het was prettig dat hij als projectleider alle taken op zich nam rondom het management van contracten, leveranciers en financieel technische zaken. Hij heeft duidelijk kennis van de materie, neemt zijn verantwoordelijkheid en is een erg fijne collega. Zo is het prettig samenwerken.’

Erik Nobbe

Het Waterschapshuis

Geïnteresseerd om met ons samen te werken