+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Spoormonitoring Mereveld

In opdracht van Prorail zorgen wij voor de montoring van het spoor bij Mereveld (Utrecht) gedurende de werkzaamheden die daar plaatsvinden

Pompproef

Rijkswaterstaat gaat in het kader van project Ring Utrecht een pompproef uitvoeren waarbij een geotechnisch onderzoek wordt uitgevoerd. Omdat in de nabijheid van dit onderzoek een spoortracé aanwezig is, moet deze bewaakt worden op eventuele zettingen.

Veilige berijdbaarheid spoor

Voor Prorail is van primair belang dat de veilige bereidbaarheid van het spoor niet in het geding komt. Om de veilige berijdbaarheid van het spoor te bepalen verrichten wij monitoringsmetingen aan het spoor. Hierbij zijn in de ziel van de spoorstaven meetpunten geplaatst. Hierop kunnen wij het spoor monitoren op schift-, hoogte-, verkantings-verschillen en deze vergelijken met de maximaal toelaatbare afwijkingen zoals ProRail deze hanteert in hun onderhoudsdocument ( OHD00022-2).

Rapportage

De verwerking van de monitoringsmeting verrichten wij in MOVE3. In de rapportage worden grafieken weergegeven door middel van een software programma dat wij in eigen beheer hebben ontwikkeld. In de grafieken is op zeer eenduidige wijze aangegeven waar en op welk spoor eventuele waardes worden overschreden

Geïnteresseerd om met ons samen te werken

Projecten gerealiseerd mbv drones