+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Spoormonitoring Isala Delta

In opdracht van Isala Delta zorgen wij voor de montoring van het spoor op twee lokaties tussen nabij Kampen waar het spoor de werkzaamheden kruist.

Ruimte voor de Rivier

Isala Delta voert in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta uit. Het project bestaat onder andere uit het verlagen van het zomerbed in de IJssel bij Kampen, het aanleggen van de hoogwatergeul Reevediep tussen de IJssel en het Drontermeer en de realisatie van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.

Veilige berijdbaarheid spoor

Op twee locaties van het dit project zal het spoortracé Hanzelijn worden doorkruist en zullen er werkzaamheden plaatsvinden in de nabijheid van dit spoortracé. Voor Prorail is van primair belang dat de veilige berijdbaarheid van het spoor niet in het geding komt. Om de veilige berijdbaarheid van het spoor te bepalen verrichten wij monitoringsmetingen aan het spoor. Hierbij zijn in de ziel van de spoorstaven meetpunten geplaatst. Hierop kunnen wij het spoor monitoren op schift-, hoogte-, verkantings-verschillen en deze vergelijken met de maximaal toelaatbare afwijkingen zoals ProRail deze hanteert in hun onderhoudsdocument ( OHD00022-2).

https://www.youtube.com/watch?v=_MlDZKEbQk8

Maatvoeringsplan

Voor dit project hebben wij het monitoringsplan en de rapportage van de monitoringsmeting verricht. De rapportage vindt plaats in de vorm van grafieken. In de grafieken is op zeer eenduidige wijze aangegeven waar en op welk spoor eventuele waardes worden overschreden

Geïnteresseerd om met ons samen te werken

Projecten gerealiseerd mbv drones