+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Opstellen kader areaalgegevens BIM

In de gehele branche maakt men gebruik van het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Voor de toepassing bij Rijkswaterstaat van dit model ontwikkelden wij een kader voor het vaststellen van de kwaliteit van areaalgegevens.

BIM

BIM is een nieuwe manier van samenwerken in de bouwketen. Een belangrijk doel van BIM is informatie van objecten eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken en delen. Benodigde informatie over bouw, onderhoud, kosten en veiligheid wordt gedurende de levenscyclus van een bouwwerk opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund door een of meerdere digitale systemen.

Vaststellen kwaliteit areaalgegevens

In het BIM zijn onder andere areaalgegevens opgenomen. Voor het kunnen vaststellen van de kwaliteit van de areaalgegevens hebben wij het ‘kader areaalgegevens BIM’ opgesteld. Het doel hiervan is om op een eenduidige manier te beschrijven hoe een waardeoordeel is geven over de kwaliteit van areaalgegevens. Het kader beschrijft een aantal mogelijke toets soorten: bestand technische toetsen, inhoudelijke toetsen en geometrische toetsen. Hiermee kan met een vooraf bekende statische zekerheid een waardeoordeel gegeven worden over de kwaliteit van de opgeleverde areaalgegevens.

Snel op de hoogte van complexe materie

‘Opvallend aan Richtlijn Geodesie is wat mij betreft hun grote mate van deskundigheid en inzet om alles binnen de tijd en het budget op te leveren. Ze zijn snel op de hoogte van complexe materie en kunnen daardoor ook de juiste vragen stellen. Ze werken heel zelfstandig en ik vind het bewonderenswaardig hoe goed zij hun weg weten te vinden binnen de verschillende culturen van de organisaties waarmee zij moeten werken. Samenwerken met Richtlijn Geodesie? Vooral doen!’

Guus Pijpers

Rijkswaterstaat

Geïnteresseerd om met ons samen te werken