+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Monitoring renovatie RWZI Waterschap Rivierenland

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Sleeuwijk van Waterschap Rivierenland wordt gerenoveerd en uitgebreid zodat het regionale afvalwater centraal en efficiënter kan worden gezuiverd. Vanaf 2020 zal het terrein plaats bieden voor een energiefabriek voor de omzet van afvalwater naar biogas.

Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik

Het waterschap heeft ons gevraagd het RWZI terrein bij de start van de werkzaamheden driedimensionaal in kaart te brengen met onze drone. Tijdens het renovatietraject zal het terrein herhaaldelijk worden ingevlogen zodat zowel de projectvorderingen als veranderingen in het terrein kunnen worden gemonitord. Doordat de eindproducten met behulp met behulp van paspunten aan elkaar zijn gerekend kunnen de resultaten van toekomstige vluchten 1-op-1 met elkaar worden vergeleken.

Projectmonitoring uit de lucht

Op basis van bijna 800 foto’s en fotogrammetrie is een zeer gedetailleerde orthofotomozaïek samengesteld met een resolutie van maar liefst 1cm. Hierdoor zijn zelfs de kleinste details, zoals de staven van het gewapende beton, te identificeren. Daarnaast zijn een zeer dichte puntenwolk en een digitaal hoogtemodel opgeleverd waarmee onder andere de op het terrein voorradige grondstoffen nauwkeurig kunnen worden bepaald. De horizontale en verticale nauwkeurigheid van de eindproducten is onafhankelijk vastgesteld op respectievelijk 21mm en 16mm.

https://youtu.be/5HAk-lU7ITA

Geïnteresseerd om met ons samen te werken

Projecten gerealiseerd mbv drones