+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Leveranciersmanagement inwinning beeldmateriaal

In opdracht van Het Waterschapshuis nemen wij een groot deel van het leveranciersmanagement voor de jaarlijkse inwinning van Beeldmateriaal voor onze rekening.

Luchtfoto’s

Veel overheden in Nederland maken voor hun diensten gebruik van luchtfotografie. Een aantal jaren geleden is vanuit Het Waterschapshuis het project ‘Beeldmateriaal’ opgezet. Dit project heeft als doel om de deelnemende overheden jaarlijks te voorzien van luchtfoto’s om hun kaarten te actualiseren. Het beeldmateriaal wordt geschoten in hoge en lage resolutie en vervolgens als stereo- en orthofoto’s verspreid onder de deelnemers. Het eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik van de foto’s past bij de doelstelling om een overheidsbrede basisvoorziening te creëren.

Europese aanbesteding

Het Waterschapshuis is als aanbestedende dienst verantwoordelijk voor de inkoop, beoordeling en het projectmanagement van de Europese aanbesteding van het project ‘Beeldmateriaal’. Binnen dit project brengen wij onze geodetische kennis in en nemen wij een groot deel van het leveranciersmanagement voor onze rekening.

Prettig samenwerken

‘Wij hebben diverse projecten toevertrouwd aan de deskundige leiding van Eltjo Keijer van Richtlijn Geodesie. Het was prettig dat hij als projectleider alle taken op zich nam rondom het management van contracten, leveranciers en financieel technische zaken. Hij heeft duidelijk kennis van de materie, neemt zijn verantwoordelijkheid en is een erg fijne collega. Zo is het prettig samenwerken.’

Erik Nobbe

Het Waterschapshuis

Geïnteresseerd om met ons samen te werken