+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Vakopleiding Geodesie Hogeschool Utrecht

Wij geven zowel voltijdstudenten als duale studenten les in een aantal geodetische vakken.

Geo informatie opleiding

Al jaren zijn wij nauw betrokken bij de opleiding Geodesie aan de Hogeschool Utrecht. Naast het lesgeven bij deze geo informatie opleiding kunnen wij door onze ruime praktijkervaring de studenten veel kennis meegeven.

Co creatie tussen onderwijs en beroepenveld

‘Wij werken als Hogeschool Utrecht al jaren met veel plezier samen met Richtlijn Geodesie bij de uitvoering van ons onderwijs. Het is waardevol dat onze studenten vanuit de praktijk geodetische kennis en ervaring krijgen aangereikt waar ze straks direct mee aan de slag kunnen. Volgens onze studenten is Eltjo Keijer niet alleen inhoudelijk deskundig maar ook een vraagbaak en een enthousiaste praktische docent. Een goed voorbeeld van co creatie tussen onderwijs en beroepenveld.’

Yvonne Luiken

Hogeschool Utrecht

Geïnteresseerd om met ons samen te werken