+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Gegevens inwinning met drones

Hoogwaardige informatie vanuit de lucht

Sinds 2018 heeft Richtlijn Geodesie al haar drone activiteiten ondergebracht in een speciaal daarvoor ontwikkeld label: GeoZICHT – Drone projecten. Bezoek onze website voor meer informatie en het laatste nieuws over onze projecten!

Drones zijn geavanceerde systemen met oneindige mogelijkheden voor geodetische doeleinden. Lastig bereikbare of ontoegankelijke locaties worden gemakkelijk op afstand inzichtelijk gemaakt, terwijl de geringe vlieghoogte garandeert dat opnames bijzonder gedetailleerd zijn. Het inwinnen van informatie door middel van drones is in de meeste gevallen bovendien sneller, veiliger, en voordeliger dan conventionele methoden.

Richtlijn Geodesie heeft zich gespecialiseerd in de verwerking van de ingewonnen data tot de gewenste informatieproducten als 2D orthofotomozaïeken, vlakdekkende terreinmodellen, 3D puntenwolken, onderleggers, inspectiebeelden, BIM modellen, volume rapportages, mutatiesignaleringen, visualisaties en animaties.

https://www.youtube.com/watch?v=8j_5zV7dlao

Geen bruikbaarheid zonder kwaliteit.

De bruikbaarheid van informatie valt of staat met de kwaliteit. Zoals u van ons gewend bent staat de waarborging en aantoonbaarheid van de datakwaliteit bij ons ten alle tijden centraal. Voorafgaand aan de vlucht meten wij een veelvoud aan referentiepunten op het terrein in met landmeetkundige apparatuur. Hiermee worden de opnames in het door u gewenste coördinatenstelsel aan elkaar gerekend.

Een selectie van de punten wordt bewaard om de modelnauwkeurigheid op onafhankelijke wijze aan te tonen. Mede dankzij de aangebrachte geo-referentie kunt u de geleverde eindproducten gemakkelijk inladen in uw eigen GIS of CAD software en/ of deze vergelijken met andere geo-data.

Wet- en regelgeving

Het vliegen met drones voor professionele doeleinden is onderhevig aan wet- en regelgeving. Richtlijn Geodesie is één van de weinige Nederlandse partijen die beschikken over een door de IL&T afgegeven ROC (RPAS Operator Certificate) certificering, een goedgekeurd Operationeel Handboek, een WA verzekering, gecertificeerde (RPA-L) piloten en alle andere papieren om professioneel drones in te mogen zetten. Elke vlucht wordt voorafgegaan door een gedegen vluchtvoorbereiding om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen.

Onze drones staan ingeschreven in het luchtvaartuigregister (PH-3HQ en PH-1XQ), zijn technisch gekeurd en beschikken over een (ontheffing) bewijs van luchtwaardigheid. Daarnaast zijn alle toestellen verzekerd tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor dood of letsel van derden of andere schade toegebracht aan derden.
Bekijk onze dronevloot >>

Geïnteresseerd om met ons samen te werken

Projecten gerealiseerd mbv drones