+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Deformatiemetingen kunstwerken A15

In opdracht van A-Lanes zorgen wij voor de berekening en rapportage van deformatiemetingen van viaducten en tunnels op en nabij de A15.

Vervorming kunstwerken

Na aanleg vervormen kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) altijd een beetje en daar wordt in het ontwerp al rekening mee gehouden. Maar om te zien of het kunstwerk zich wel zo gedraagt als in het ontwerp is voorzien, is regelmatige monitoring nodig.

Deformatiemetingen

Deformatiemetingen leveren informatie over de plaats en vorm van objecten door de tijd heen en zijn een instrument om de toestand van een object te kunnen voorspellen. De meting begint met de vastlegging van een uitgangssituatie (nulmeting). Door de deformatiemetingen van kunstwerken kan Rijkswaterstaat beoordelen of een kunstwerk zich gedraagt zoals dat tijdens het ontwerp is berekend. Als er afwijkingen zijn, kunnen tijdig maatregelen getroffen worden om gevaarlijke situaties en schade te voorkomen.

MOVE3

De berekening en rapportage van de deformatiemetingen voeren wij uit volgens de specificaties van RWS. Wij maken hiervoor gebruik van MOVE3. Richtlijn Geodesie heeft jarenlang ervaring met het pakket MOVE3 en het beoordelen van de kwaliteitsrapportages van dit softwarepakket.

Foto’s beeldbank.rws.nl,
Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Geïnteresseerd om met ons samen te werken

Projecten gerealiseerd mbv drones