+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Data administratie Rijkswaterstaat

Om het overzicht van alle datasets binnen de organisatie van Rijkswaterstaat compleet en actueel te maken, valideerden en corrigeerden wij de bestaande data administratie.

Wettelijke verplichting

Rijkswaterstaat heeft zelf behoefte aan inzicht in alle datasets, maar daarnaast bestaat een wettelijke verplichting om datasets die met publieke middelen zijn verkregen, beschikbaar te stellen aan derden (Richtlijn Open Data van het Europees Parlement, 2013). De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer toegezegd deze open data te publiceren.

Actualisering data administratie

Alle datasets van Rijkswaterstaat zijn opgenomen in de data administratie. Deze bleek niet volledig en actueel te zijn en moest daarom opnieuw geïnventariseerd worden. Wij hebben de data administratie gevalideerd en vervolgens gecorrigeerd. Naast de landelijke datasets hebben we de regionale datasets geïdentificeerd en vastgelegd in de data administratie.

Levert wat hij belooft

‘Rijkswaterstaat heeft meerdere projecten uitgevoerd met Richtlijn Geodesie. De samenwerking met Martijn is plezierig, hij denkt goed mee en levert wat hij belooft.’

Paul Gerrits

Rijkswaterstaat

Geïnteresseerd om met ons samen te werken