+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Classificatie bedekkingsgraad basaltblokken

Waterschappen zijn via de zorgplicht verantwoordelijk voor het regelmatig inspecteren, toetsen en onderhouden van waterkeringen. In samenwerking met experts van Waterschap Zuiderzeeland hebben wij middels een pilot onderzocht hoe drones een slimme bijdrage kunnen leveren aan dit cruciale maar tijdrovende en arbeidsintensieve proces.

Snelle, gedetailleerde en nauwkeurige informatie

Met behulp van onze drone hebben wij de IJsselmeerdijk en Zwartemeerdijk zeer gedetailleerd vastgelegd in een digitaal hoogtemodel en orthofotomozaïek. De zeer hoge grondresolutie van 1cm maakt dat afzonderlijke basaltblokken, rijsporen, waterkerende elementen, maar ook verschillende vegetatie types, gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd.

Van data naar informatie

Vervolgens hebben wij een algoritme ontwikkeld waarmee gaten in de steenbekleding automatisch worden uitgelicht en de bedekkingsgraad conform de Digigids gemakkelijk kan worden berekend. Dit komt zowel de snelheid, herhaalbaarheid, en objectiviteit van de beoordeling ten goede. Op eenzelfde wijze kunnen kale plekken en rijsporen op begroeide keringen worden geïdentificeerd en snel op (middel)grote schaal in kaart worden gebracht. De absolute XY (1-2cm) en Z (2-3cm) nauwkeurigheid maakt dat ook mutatiedetectie door de tijd heen tot de mogelijkheden behoort.

https://youtu.be/CSlWRQUXxtw

Geïnteresseerd om met ons samen te werken

Projecten gerealiseerd mbv drones