+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

BIM advisering bij Rijkswaterstaat

In samenwerking met experts van Rijkswaterstaat ontwikkelen wij primaire processen die samenhangen met het Bouwwerk Informatie Model (BIM). Daarnaast verzorgen wij opleidingen rondom het gebruik van BIM en ondersteunen wij bij het opzetten van kaders voor de diverse processtappen. Ook helpen wij bij het implementeren van BIM bij het aanlegprogramma Schiphol – Amsterdam – Almere.

Tijdige en juiste informatie

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hoofdinfrastructuur: water, wegen en spoor. BIM maakt het mogelijk aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur efficiënt uit te voeren. Het model zorgt voor gestructureerde en uniforme informatie-uitwisseling tussen opdrachtgevers en –nemers. Hierdoor is tijdige en juiste informatie in elke fase van de levenscyclus van bouwwerken beschikbaar.

Hogere kwaliteit van informatie

Het werken met het BIM helpt Rijkswaterstaat om de kwaliteit van de informatie die medewerkers gebruiken, nodig hebben en leveren te verbeteren. BIM helpt daarmee de informatievoorziening van Rijkswaterstaat naar een volgend niveau van volwassenheid. De implementatie van BIM gaat door de brede impact een grote verandering binnen Rijkswaterstaat teweegbrengen.

https://www.youtube.com/watch?v=F6dH3c8abHQ

Één woord? Excellent!

“Ik ben uitermate tevreden over de samenwerking met Richtlijn Geodesie. Hun producten zijn altijd inhoudelijk sterk, netjes afgewerkt en heel verzorgd. Ik ben bijzonder te spreken over hun kennis van zaken, vind ze initiatiefrijk en heel proactief. En, niet onbelangrijk, altijd gereed op het afgesproken tijdstip. Ik geef ze de volle tien punten en beveel ze van harte aan in mijn eigen netwerk. Richtlijn Geodesie in één woord? Excellent.”

Annemieke Meester

Rijkswaterstaat

Geïnteresseerd om met ons samen te werken