+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Nuldeformatiemeting viaducten en tunnels Nijverdal

In opdracht van Arcadis zorgen wij voor de berekening en rapportage bij een nuldeformatiemeting van viaducten en tunnels in Nijverdal.

Verlegging van spoor en weg

Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven om een spoor en een weg te verleggen om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Arcadis heeft hiervoor op verzoek van een bouwcombinatie veel landmeetkundige metingen verricht, waaronder een nuldeformatiemeting van de gebouwde viaducten en tunnels.

Deformatiemetingen

Deformatiemetingen leveren informatie over de plaats en vorm van objecten door de tijd heen en zijn een instrument om de toestand van een object te kunnen voorspellen. De meting begint met de vastlegging van een uitgangssituatie (nulmeting). Door de deformatiemetingen van kunstwerken (viaducten, portalen, tunnels, etc.) kan Rijkswaterstaat beoordelen of een kunstwerk zich gedraagt zoals dat tijdens het ontwerp is berekend. Als er afwijkingen zijn, kunnen tijdig maatregelen getroffen worden om gevaarlijke situaties en schade te voorkomen.

MOVE3

De berekening en rapportage van de nuldeformatiemeting in Nijverdal voeren wij uit volgens de specificaties van RWS. Wij maken hiervoor gebruik van MOVE3. Richtlijn Geodesie heeft jarenlang ervaring met het pakket MOVE3 en het beoordelen van de kwaliteitsrapportages van dit softwarepakket.

Van harte aanbevelen

‘Richtlijn Geodesie staat voor mij voor uiterst deskundig. In de projecten waarin wij met hun gewerkt hebben, hebben ze een hoge mate van kwaliteit geleverd op de inhoud, complexe berekeningen, de rapportage en algehele bewaking van het project. Met deze goede ervaringen kan ik iedereen van harte aanbevelen om samen te werken met Richtlijn Geodesie.’

Fokke Broersma

ARCADIS

Geïnteresseerd om met ons samen te werken