+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Adviseur implementatie Drones bij Waterschap Rivierenland

In samenwerking met experts en gebruikers adviseren wij omtrent de implementatie van drones voor Waterschap Rivierenland (WSRL) en haar primaire processen. Daarnaast verzorgen wij het vergunning traject, de opleiding van piloten, het vaststellen van informatiebehoeften, de selectie van drones en sensoren, de dataverwerking, en de rapportage van de verschillende processtappen.

Kennis en Ervaring opdoen

Nederlandse waterschappen ontdekken in toenemende mate de meerwaarde van drones voor uiteenlopende werkprocessen, variërend van de inspectie van waterkeringen tot calamiteitenbestrijding. In navolging van eerdere verkenningen is Waterschap Rivierenland in 2017 gestart met een tweejarige en praktijkgerichte experimenteerfase. Dit met het doel om de laatste ontwikkelingen omtrent drones te monitoren, kennis te nemen van de technische mogelijkheden én om in het veld ervaring op te doen met drones als hulpmiddel voor uiteenlopende werkprocessen.

Van droom naar drone

Samen met materiedeskundigen is tijdens werkgroep sessies een inventarisatie van kansrijke en haalbare toepassingen vastgesteld. De geïnventariseerde informatiebehoeften zijn vervolgens vertaald naar voor het waterschap geschikte drone- en sensorsystemen. Parellel aan de theorie- en praktijkopleiding van een tiental piloten van verschillende afdelingen is het vergunning traject doorlopen. Hiermee is de weg vrij gemaakt voor de professionele inzet van drones door het waterschap.

Pilots en Evaluatie

Gedurende een periode van anderhalf jaar zullen verschillende pilots voor uiteenlopende toepassingsvelden de revue passeren. Tussentijdse ervaringen worden nauwgezet vastgelegd en bevindingen regelmatig geëvalueerd. Nieuwe kansen of ideeën worden indien mogelijk zo snel mogelijk meegenomen. Binnen dit project zijn wij nauwgezet betrokken als adviseur en deskundige. Daarnaast zorgen wij voor de verwerking van ingewonnen dronedata voor geodetische doeleinden.

Zeer professioneel !!!

‘Heel tevreden zijn wij binnen het Waterschap Rivierenland met de ondersteuning door Richtlijn Geodesie (Bob van der Meij) bij het Drone project. Ons waterschap is zeer professioneel ondersteund bij de selectie en gebruik van de Drones en tijdens de uitvoering van enkele (proef)-projecten. Richtlijn Geodesie helpt ons bij het aantonen van de (meer-)waarde bij het werk van het Waterschap door de inzet van Drones. En daarbij is ook de communicatie richting ambtelijke en bestuurlijke organisatie van cruciaal belang…’

Peter Foppen

Waterschap Rivierenland

Geïnteresseerd om met ons samen te werken