+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

NEN2580 geeft objectieve duidelijkheid over afmeting ruimte

De NEN 2580 is een Nederlandse Norm (NEN) die de termen, definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen. Kort gezegd is het dus een Nederlandse Norm voor ruimtelijke data. Deze data kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het bepalen van het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) voor huisvestingsorganisaties.

Beknopte bestektekening

Bij een NEN 2580 meting meten we zowel het exterieur als het interieur van de gebouwen volledig in. Van alle bouwlagen bepalen we de oppervlakten. Per verdiepingsvloer maken we een nauwkeurige tekening op het niveau van een beknopte bestekstekening. Systeemwanden of andere scheidingswanden tussen kantoren geven we doorgaans niet op deze tekening aan.

Additionele informatie

Wij kunnen gedurende de meetwerkzaamheden additionele informatie inwinnen en de opgeleverde producten aanpassen aan de specifieke wensen van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan dwarsdoorsnedes en informatie voor het facilitair management van een gebouw.

Basis voor uitwerken bouwkundige tekeningen

Op basis van de gegevens uit de NEN 2580 meting kunnen uitgebreidere bouwkundige tekeningen van bouwlagen uitgewerkt worden. Hierop kan eventueel onderscheid in functie van de ruimten en de daarbij behorende oppervlakte aangegeven worden.

Certificaat

Als de meting geheel voltooid is, stellen we van de ingemeten ruimte een NEN 2580 certificaat op. Dit certificaat geeft objectieve duidelijkheid over de afmetingen van een ruimte en de garantie dat de meting volgens de juiste standaarden is verricht.