+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

BIM bevat alle informatie over een bouwwerk

BIM staat voor ‘Bouwwerk Informatie Model’ en verwijst naar een digitale beschrijving (‘informatiemodel’) van een specifiek bestaand of toekomstig bouwwerk, bijvoorbeeld een weg of een brug.

Één bron van informatie

In het BIM kunnen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers op projectniveau informatie over het bouwwerk opzoeken en toevoegen. Alle betrokkenen beschikken dan op het juiste moment over de juiste informatie. De gegevens in het BIM – onder meer objecttypen, areaalgegevens, definities, functies en prestaties – beslaan de gehele levenscyclus van het bouwwerk. Zo komt informatie over bouw, onderhoud, kosten en veiligheid samen in één bron: het BIM.