+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Een antwoord op elk geodetisch vraagstuk

Geodetisch advies en kwaliteitscontrole

Wij geven advies en ondersteuning bij elk geodetisch vraagstuk. Wij tonen de kwaliteit van geoinformatieproducten vooraf, gedurende of achteraf aan door kwaliteitsbewaking en –controle. Hierbij gaat het niet alleen om geodetische metingen te vereffen en fouten te determineren in een meting, maar juist ook om deze fouten te voorkomen.

Hoogwaardige data vanuit de lucht

Richtlijn Geodesie is een volledig door de IL&T gecertificeerde (ROC) drone operator. Wij gebruiken drones om terreinen nauwkeurig 3D in te meten en moeilijk bereikbare assets gedetailleerd in beeld te brengen. Onze experts kijken daarbij verder dan de data en vertalen deze naar voor u waardevolle en begrijpbare informatie.
Lees hier meer over onze gegevens inwinning met drones.

3D geo-informatie
 

Met behulp van de meest geavanceerde en innovatieve technieken, waaronder drones, leveren en presenteren wij 3D geo-informatie van elke mogelijke omgeving. Daarnaast adviseren wij over een succesvol gebruik van de ingewonnen informatie.