+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Gegevens inwinning met drones

Informatie vanuit de lucht

Met de drone is wederom een vernuftig, uitermate mobiel en aanvullend systeem beschikbaar gekomen voor geodetische doeleinden. Deze vliegende sensoren kunnen vanuit unieke posities beeldmateriaal en andere vormen van gegevens verzamelen. Ingewonnen data kan vervolgens worden verwerkt tot een variëteit aan gewenste eindproducten zoals orthofoto’s, vlak dekkende terreinmodellen, onderleggers, inspectiebeelden, volume (verschil)calculaties, mutatiesignaleringen, visualisaties en animaties, et cetera. Mede dankzij real-time plaatsbepaling en geo-referentie van de ingewonnen gegevens kunnen eindproducten gemakkelijk worden ingeladen in uw eigen GIS systeem.

Direct, vraag gestuurd en uitermate flexibel

Door de bewegingsvrijheid van drones bieden zij een bijzonder perspectief op de wereld om u heen. De kleine omvang en algehele flexibiliteit van deze systemen maakt dat zij relatief direct en vraag gestuurd kunnen worden ingezet. Normaliter beperkt of niet toegankelijke locaties worden gemakkelijk op afstand inzichtelijk gemaakt, terwijl de geringe vlieghoogte garandeert dat opnames bijzonder gedetailleerd zijn. Het inwinnen van informatie door middel van een drone is bovendien in veel gevallen sneller, veiliger, en tegen lagere kosten.

Wet- en regelgeving

Het vliegen met drones voor professionele doeleinden is in Nederland aan strenge wet- en regelgeving onderhevig. Richtlijn Geodesie acht het van groot belang dat vluchten met onbemande toestellen veilig en correct geschieden en investeert daarom in de benodigde middelen en kennis om deze zelfstandig uit te kunnen voeren. Desalniettemin blijven er enkele beperkingen van kracht waardoor het vliegen met drones niet altijd en overal mogelijk is, en maatwerk vereist blijft. Per project gaan wij na wat de precieze mogelijkheden zijn en waar de kansen voor u liggen.

Geïnteresseerd om met ons samen te werken