+31 6 303 929 00 info@richtlijngeodesie.nl

Een antwoord op elk geodetisch vraagstuk

Geodetisch advies

Wij geven advies en ondersteuning bij elk geodetisch vraagstuk, zoals het opstellen van productspecificaties en meetinstructies, het opzetten en optimaliseren van landmeetkundige werkprocessen en geodetische inkooptrajecten.

Geodetische kwaliteitscontrole

Wij tonen de kwaliteit van geoinformatieproducten vooraf, gedurende of achteraf aan door kwaliteitsbewaking en –controle.
Hierbij gaat het niet alleen om geodetische metingen te vereffen en fouten te determineren in een meting, maar juist ook om deze fouten te voorkomen.

3D geo-informatie

Met behulp van de meest geavanceerde en innovatieve technieken, waaronder drones, leveren en presenteren wij 3D geo-informatie van elke mogelijke omgeving. Daarnaast adviseren wij over een succesvol gebruik van de ingewonnen informatie.